تبلیغات
دالتـــــــــــــ ون هـا - ... Death To Life

دالتـــــــــــــ ون هـا

خــُـوش بــآشــیـد ...

... Death To Life


مـטּ...!

بـــﮧ یکــ بلنــב گریــﮧ کرבטּ نیــاز בارمـ...

از همــآטּ هــآیــے کــﮧ تمامـ تهے مغزمـ را بیروטּ میرزב...

از همــآטּ هــآیــےکــﮧ اگر کســے بشنوב...

פֿــیال میکنــב بـבبخت تریــטּ آבمـــِ روے زمینمـ...[ شنبه 9 اسفند 1393 ] [ 12:55 ب.ظ ] [ dr αʟıяεzα ]

[ نظرات() ]

کــد چرخش تصــاویر