تبلیغات
دالتـــــــــــــ ون هـا - ... Death To Life

دالتـــــــــــــ ون هـا

خــُـوش بــآشــیـد ...

... Death To Lifeبـَـعضے حــَــــــــــرفارو نـِـمیشـِـہ گــُـفت

بایـَــد خـُـورد

امــا بـَـعضے حـَـرفا رو

نـَـہ میشـِـہ گــُـفتـ

نــَـہ میشـِـہ خـُـورد

میــمونـِـہ سـَـرِ دِل

میشـِـہ سُکوتــْ

میشـِـہ دلتـــــــَـنگے

میشـِـہ بــُـغض

میشـِـہ هـَـمونـــــ وَقــْـتے کـِـہ

خــُـودتــَــم نـِـمیدونـے چـِـہ مرگتـــه..[ پنجشنبه 7 اسفند 1393 ] [ 12:35 ب.ظ ] [ dr αʟıяεzα ]

[ نظرات() ]

کــد چرخش تصــاویر