تبلیغات
دالتـــــــــــــ ون هـا - پُــســتِ ثــآبـِـِـت

دالتـــــــــــــ ون هـا

خــُـوش بــآشــیـد ...

پُــســتِ ثــآبـِـِـت

[ پُستِ ثآبِت ]

سَلآم ، خوبیــد ؟

اینجـآ قآنونِ خآصّی نَدآرِ فَقط اینکه اَدبُ تو کآمِنتآ  ُچَتِ وِب رَعآیَت کُنید و خوش باشید...

کآرآی گِرآفیکی هَم میکُنَم  ُ اَگِ سِفآرشی چیزی دآشتین دَرخِدمَتَم [ رآیگآن و ... ]...

خواستَم بِگَم که:اَز این به بَعد خُودَم چارچِشی حَواسَم به وِبه،پَس سَعی کُنید حِسابی خوش بِگذرونید.

حَرفِ آخَر ، خوش بآشینـ...

رآستی تَبآدُل هَم دآرَیمـ...

خُدآحآفِظِتـونـ....

[ هیـــ ـچ ڪس نفهمیــב کــہ "פֿـــבآ " هــــم تنهــآیـــےاش را فریــ آב مـــےکنـב قــل هواللـہ احـــב ][ دوشنبه 20 مرداد 1393 ] [ 10:53 ب.ظ ] [ dr αʟıяεzα ]

[ cmZ() ]

کــد چرخش تصــاویر